Tvrz Malešov

Již od poloviny 14. století se na skále nad říčkou Vrchlicí vypíná mohutná tvrz Malešov. Její historie je spletitá a pohnutá, pod jejímy zdmi se odehrály bitvy i šarvátky, sama pak padla za oběť obléhatelům či požárům. Od 17. století sloužila jako sýpka a od roku 1985 jako skladiště nepotřebného haraburdí.

Na přelomu století se začalo blýskat na lepší časy…

Čára ornamentální

Středověk v 21. století

Mezi lety 2002 až 2017 prošla náročnou rekonstrukcí a stala se základnou pro šíření myšlenky obnovy významu malešovského panství.

Od té doby vznikl v jejím sousedství obnovený pivovar, muzeum a nakonec i krčma s ubytováním.

Myšlenka obnovy tvrze byla dotažena do zdárného konce díky úsilí přátel a rodiny současného majitele a objekt nyní slouží nejen k bydlení, ale také k pořádání různých zajímavých akcí s historickou či kulturní tématikou.

Veškeré detaily o tvrzi je možno si prostudovat na samostatných stránkách www.malesov.cz

Na možnost prohlídky tvrze se informujte v recepci kempu.