Náš příběh

Průvod jezdců, vozů i pěšáků dorazil pod skálu, na které je vystavěn malešovský
hrádek. Ve stínu jeho hradeb, hned u rybníka, který nechal založit ještě prapůvodní majitel panství, vladyka Přibyslav, se rozkládá nově vybudovaná zájezdní krčma,
které zde nikdo neřekne jinak, než „Na konci světa“.

Poctivá, mohutná stavba ukazuje, že pan Ruthard je schopný obchodník a nešetří penězi na rozkvět svého panství. Muži se ihned pouštějí do stavby tábora. Je vidět, že mají zkušenosti, stany rychle rostou, z povozů se skládá nábytek, truhly s oblečením i zbraněmi, zásoby. Celý dvůr se plní lomozem a pokřikováním…
Z kuchyně voní pečeně a krčmář naráží sudy s pivem…
Z ponurého, unaveného průvodu se stává barevný rej lidí, kteří přinášejí pocit bezpečí a, pro některé místní, i naději dobrého výdělku v dalších měsících…

Míjí den za dnem. Příroda se mění s postupujícím létem.
Nově příchozí vojáci se usadili, podnikají strážní výpravy do okolí, hlídají na hradbách
a doprovázejí karavany vozů pana Rutharda. Zdá se, že nepřátelé se zalekli nově příchozích
a přestali zdejší panství ohrožovat. Jak rostou teploty a slunce pálí, lenivost a rutina začínají prostupovat dny i večery, když v tábořišti plápolají ohně, a lahodné pivo ze zdejší krčmy teče proudem. Jak příjemná a klidná je služba, když pán dobře a včas
platí a všude panuje klid a mír…